AM-ELEKTRIK je specijalizovan i za vršenje usluga servisa i održavanja rezervnih izvora napajanja, kao i nabavku odgovarajućih rezervnih dijelova i pomoćnog materijala za te potrebe.

Automatizacija i remont

 

AM-elektrik d.o.o. vrši modernizaciju starih sistema automatike.

Vrši ugradnju nove opreme za automatski start agregata i praćenje (nadzor) svih bitnih parametara agregata.

AM-elektrik d.o.o. vrši remont i rekonstrukciju “zastarjelih” ili neispravnih agregata i opreme.

To podrazumijeva u zavisnosti od vrste remonta:

  • Isključenje agregata
  • Demontažu i defektažu
  • Konstrukciju novih sklopova ili rekonstrukciju
  • Nabavku novih dijelova
  • Farbanje agregata
  • Montažu i puštanje u rad