IZVOĐENJE ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA jake i slabe struje na elektroenergetskim postrojenjima do 220 kV, industrijskim i javnim objektima

što uključuje slijedeće:

 

  • instalacije instrumentacije i mjerenja
  • gromobranske instalacije
  • signalne i antenske instalacije
  • instalacije telefonije i informatike
  • rasvjeta interna/eksterna, ambijentalna, javna
  • Protuprovalna, vatrodojavna i video nadzor  instalacija